Dịch vụ

Thiết kế

Chúng tôi đảm nhận việc thiết kế máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ theo nhu cầu riêng của khách hàng.

» Xem tiếp

Lắp đặt thiết bị

Chúng tôi đảm nhận công tác lắp đặt thiết bị, dây chuyền công nghệ với trách nhiệm và độ tin cậy cao.

» Xem tiếp

Trang   1
2010 © Copy Right