Về chúng tôi

Hệ giá trị

Chúng tôi cùng chia sẽ và theo đuổi những giá trị sau:

1. Trung thực                      3. Trách nhiệm

2. Tôn trọng                        4. Trân trọng nỗ lực

 

Trung thực

Chúng tôi tâm niệm uy tín là điều quan trọng nhất trong kinh doanh. Uy tín được tạo nên từ năng lực và sự trung thực.

 

Tôn trọng

Chúng tôi cư xử tôn trọng lẫn nhau để để tạo nên môi trường làm việc thân thiện và đoàn kết.

Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt cá tính, và tạo điều kiện để các cá nhân phát huy hết năng lực của mình.

Chúng tôi tôn trọng và ghi nhận những ý kiến đóng góp của khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đồng nghiệp, nhân viên, của tất cả mọi người.

 

Trách nhiệm

Chúng tôi luôn hành xử có trách nhiệm không chỉ với khách hàng mà còn với nhân viên, đối tác và xã hôi.

Chúng tôi đặt yêu tố bảo vệ môi trường lên trên trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi và xem đó như là trách nhiệm của doanh nghiệp.

 

Trân trọng nỗ lực

Chúng tôi quan niệm rằng, nỗ lực là điều quan trọng để thành công trong bất kỳ công việc nào, bất kỳ lĩnh vực nào.

Chúng tôi trân trọng những nỗ lực cá nhân.


2010 © Copy Right